Tham gia vào hoạt động, các bạn sẽ nhận được nhiều phần thưởng giá trị!

Xem chi tiết

Với mong muốn tạo điều kiện để các bạn có những sân chơi hấp dẫn, Naruto tiếp tục cho ra mắt một máy chủ mới mang tên S123 - Kaguya3 vào 10h00 ngày 30/11/2015. Trong thời gian ra mắt máy chủ,...

Xem chi tiết

Tham gia vào hoạt động, các bạn sẽ nhận được nhiều phần thưởng giá trị!

Xem chi tiết

Với mong muốn tạo điều kiện để các bạn có những sân chơi hấp dẫn, Naruto tiếp tục cho ra mắt một máy chủ mới mang tên S122 - Kaguya2 vào 10h00 ngày 25/11/2015. Trong thời gian ra mắt máy chủ,...

Xem chi tiết