Tham gia vào hoạt động, các bạn sẽ nhận được nhiều phần thưởng giá trị!

Xem chi tiết

Nhằm mục đích bảo đảm chất lượng cũng như nâng cấp hệ thống, Naruto xin thông báo về việc điều chỉnh siêu tướng "Uế Thổ Itachi"

Xem chi tiết

Tham gia vào hoạt động, các bạn sẽ nhận được nhiều phần thưởng giá trị!

Xem chi tiết

Để việc tiến hành gộp máy chủ được diễn ra một cách thuận lợi và tránh những phát sinh ngoài ý muốn. Naruto sẽ tiến hành bảo trì máy chủ theo thời gian sau.

Xem chi tiết