ghost red eyes

Trang chủ Naruto

Bản chất vốn dĩ của Ác Quỷ vẫn là Linh hồn nguyên thủy nhất của con người...

Chỉ vì mang nhiều uất hận, hay vì tâm tính quá tàn độc

mà một số Linh hồn cố tìm cách thoát khỏi quy luật tự nhiên để biến thành Ác Quỷ hại người.

Cân nhắc kỹ trước khi Tắt âm thanh.